BONTHOND HEALTHCARE

  • Bonthond Healthcare kent 2 professionals met allen hun eigen competenties en de kracht uit hun samenwerking halen.

    Hun unieke samenwerking zorgt voor verfrissende inzichten en nieuwe wegen.

    Thuis in de zorg en het MKB

    Kennis van financiën en bedrijfsvoering, samenwerking en duurzaamheid.
MISSIE

Bonthond Healthcare staat voor een gezonde samenwerking binnen het bedrijf. Hiervoor bieden we mediation en teamcoaching aan. Onze financiele expertise draagt zorg voor een gezonde bedrijfsvoering en onze kennis van duurzaamheid en circulaire economie heeft alle mogelijkheden in zich om uw bedrijf een gezonde plek in onze samenleving in te laten nemen.
EIGENAREN
Het team van Bonthond Healthcare bestaat uit:


CONFLICTBEMIDDELING OF MEDIATION

Mediation is een wijze van bemiddeling die tot doel heeft geschillen of problemen op te lossen. Vaak worden conflicten opgelost door middel van het indienen van bezwaren of juridische procedures. Deze procedures duren meestal lang, zijn vaak erg kostbaar en de conflictpartijen zijn niet altijd blij met de uitkomst. De Nationale Ombudsman heeft dit probleem al eerder onderkend en geconcludeerd dat de conflictenbemiddeling door middel van mediation een adequate oplossing kan bieden.
Bij mediation zijn de partijen gezamenlijk en vrijwillig betrokken en wordt er met behulp van een neutrale bemiddelingsdeskundige (mediator) geprobeerd om de problemen op te lossen. De mediator begeleidt de onderhandelingen en bewaakt het proces. De mediator staat niet boven de partijen maar staat tussen de partijen. De uitkomst wordt niet opgelegd door de mediator, de partijen bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet. De mediator helpt hen om deze samen te bereiken. Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Partijen kunnen niet gedwongen worden aan een mediationproces mee te doen en de deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding.

De mediator is gebonden aan de door het bestuur van de MfN vastgestelde Gedragsregels voor de MfN-registermediator en onderworpen aan de klachtenregeling SKM en tuchtrecht conform het Reglement Stichting Tuchtrechtspraak Mediators. Een partij kan binnen twaalf maanden na beëindiging van de mediation bij de SKM een klacht indienen conform de op dat moment vigerende Klachtenregeling SKM.

Waarom is het belangrijk?
Mediation is een snelle, niet bureaucratische methode van conflictbehandeling. Bij mediation wordt gezocht naar een gezamenlijke oplossing waarbij veel meer creatieve oplossingen mogelijk zijn dan in een juridische procedure. De belangen van de partijen staan centraal. De bereidheid bij partijen tot het uitvoeren van een gezamenlijke oplossing ligt vaak hoog. De relatie wordt niet onnodig beschadigd. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door partijen. Het vertrouwen in elkaar wordt weer hersteld. Mediation is een kostenefficiënte methode voor het oplossen van conflicten.

Voor wie is het belangrijk?
Voor iedereen die problemen ervaart in de samenwerking. Het loopt niet meer zoals voorheen en de irritaties nemen toe. Dat kan als vakgroepleden, maten, vennoten of in een gezagsverhouding. Samenwerken vraagt om onderhoud en mediation kan daarbij behulpzaam zijn.

Waarom Bonthond Healthcare
Arjan Bonthond is reeds 12 jaar geregistreerd mediator bij MfN. Hij is gespecialiseerd in de gezondheidszorg en daarnaast heeft hij als aandachtsgebied samenwerkingsvraagstukken en arbeidsrechtszaken.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Natuurlijk voor allerhande conflicten maar ook voor het onderhouden van de samenwerking. Preventie leidt tot uitstekende resultaten in de samenwerking.
Probeert u het maar!

Contact
Arjan Bonthond is bereikbaar via +31 (0)6 533 18 956 en arjan@bonthondhc.nl

Kosten
Vaak worden de kosten in gelijke delen door de partijen gedragen. Bij arbeidszaken is het vaak de werkgever die de kosten van de mediation draagt. Het staat de partijen echter vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling. Het honorarium van de mediator wordt berekend volgens een uurtarief en wordt niet afhankelijk gesteld van het bereiken van een oplossing. De mediator zal u van tevoren over het uurtarief informeren. Ook bezien we altijd of er dekking te verkrijgen is op grond van een lopende rechtsbijstandsverzekering.
CONSULTANCY IN DE ZORG

Arjan Bonthond heeft meer dan 20 jaar ervaring als consultant in de zorg. Van begeleiding bij het vestigen in vakgroep of maatschap tot het adviseren van het MSB of een gezondheidscentrum.

1e lijn
In de 1e lijn kunnen wij samenwerkingsverbanden realiseren en begeleidingstrajecten inzake bedrijfsvoering en het ondersteuning/begeleiding van het management aanbieden.

Bij het begeleiden van bijeenkomsten werken we aan het meerjarenplan van de praktijk, updaten we de missie en visie en zetten we nieuwe activiteiten uit.

We kenmerken ons door korte maar intensieve trajecten welke goed afgekaderd zijn en voldoen aan uw opdracht. De uitkomsten zijn helder en implementeerbaar.

2e lijn
Wij hebben de kennis en ervaring in de 2elijn om het MSB in te regelen, de vakgroepen van reglementen te voorzien en de verdien- en verdeelmodellen te implementeren. Het MSB kent nog steeds vele uitdagingen die wij goed kunnen begeleiden zodat uw tijd efficiënt wordt benut.

Ook in dit kader kunnen wij heisessies organiseren om duidelijk te krijgen waar het MSB voor staat en hoe ze dat wil bereiken. Een sessie sluit af met een helder activiteitenplan en tijdslijnen waarin dit gerealiseerd moet zijn.

U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen voor een kennismaking.